Trauma Center: Under The Knife 2 Reviews & Previews

Trauma Center: Under The Knife 2 Reviews Submit review

Website Score Publish Date
GameShark.com (DS) A- Jul 30, 2008
Nintendojo (DS) 8.0 / 10 Jul 28, 2008
GamePro (DS) 2.5/5 Jul 28, 2008
GamerNode (DS) 8.5/10 Jul 25, 2008
Gaming Trend (DS) 84% Jul 21, 2008
Zentendo (DS) 8/10 Jul 13, 2008
Destructoid (DS) 9.0/10 Jul 11, 2008
Modojo (DS) 4/5 Jul 09, 2008
X-Play (DS) 4/5 Jul 08, 2008
HonestGamers.com (DS) 9/10 Jul 07, 2008
Gamer 2.0 (DS) 9/10 Jul 07, 2008
Kombo PSP (DS) 7.5/10 Jul 03, 2008
Worthplaying (DS) 8/10 Jul 03, 2008
Gamespy (DS) 4.5/5 Jul 01, 2008
Nintendo World Report (DS) 6.5/10 Jul 01, 2008
GameZone (DS) 8.5/10 Jul 01, 2008
Gamespy (DS) 4.5/5 Jul 01, 2008
Gamespot (DS) 8.5/10 Jul 01, 2008
Gamespy (DS) 4.5/5 Jul 01, 2008
1UP (DS) B Jul 01, 2008
IGN DS (DS) 8.4/10 Jun 27, 2008
GameTrailers (DS) 8.3/10 Apr 07, 2008

Trauma Center: Under The Knife 2 Previews Submit preview

Website Publish Date
Gamespy (DS) Jun 05, 2008
Computer and Video Games (DS)
Recent Threads
(0.0548/d/web8)