Mega Man 9 Reviews & Previews

Mega Man 9 Reviews Submit review

Website Score Publish Date
GameLemon (Wii) 9.4/10 Oct 31, 2008
Tech-Gaming (XBOX360) A- Oct 10, 2008
GamerNode (Wii) 8.5/10 Oct 08, 2008
GamerNode (PS3) 8.5/10 Oct 08, 2008
GamerNode (XBOX360) 8.5/10 Oct 08, 2008
HonestGamers.com (XBOX360) 9/10 Oct 08, 2008
Game Focus (PS3) 8.2/10 Oct 07, 2008
HookedGamers.com (Wii) 8/10 Oct 07, 2008
Nintendo World Report (Wii) 9/10 Oct 02, 2008
Zentendo (Wii) 9/10 Sep 29, 2008
Gamespot (Wii) 8.5/10 Sep 25, 2008
Destructoid (Wii) 9/10 Sup Sep 24, 2008
Destructoid (Wii) 9/10 Sep 24, 2008
Thunderbolt (Wii) 9/10 Sep 24, 2008
Worthplaying (Wii) 9.0/10 Sep 24, 2008
Digital Chumps (Wii) 9.0/10 Sep 23, 2008
Wiiware World (Wii) 9/10 Sep 23, 2008
GameDaily (PS3) 9/10 Sep 23, 2008
GameDaily (Wii) 9/10 Sep 23, 2008
GameDaily (XBOX360) 9/10 Sep 23, 2008
Team Xbox (XBOX360) 9.0/10 Sep 22, 2008
IGN Wii (Wii) 8.6/10 Sep 19, 2008
IGN PS3 (PS3) 8.6/10 Sep 19, 2008
IGN 360 (XBOX360) 8.6/10 Sep 19, 2008
Nintendo World Report (Wii) ✔/10 Aug 30, 2008

Mega Man 9 Previews Submit preview

Website Publish Date
GameDaily (PS3) Jul 23, 2008
GameDaily (Wii) Jul 23, 2008
GameDaily (XBOX360) Jul 23, 2008
GameZone (PS3) Jul 20, 2008
GameZone (Wii) Jul 20, 2008
Kombo PSP (Wii) Jul 15, 2008
(0.1406/d/www1)