Warcraft III: Reign of Chaos Pro Reviews

Average Review Score: 9.1/10

submit review

Warcraft III: Reign of Chaos Reviews

33
website score publish date
Fragland.net 87% Aug 30 '02
Game Chronicles Magazine 10.0/10 Jul 16 '02
Blue Smoke  --- Jul 08 '02
Computer Games Online 90% Jul 06 '02
EuroGamer 9/10 Jul 11 '02
EuroGamer 9/10 Jul 11 '02
Florida Gaming.net 9.2/10 Jul 11 '02
Game Industry News 5/5 Jul 11 '02
Game Revolution A- Jul 20 '02
Game Watcher 9.3/10 Aug 11 '03
Gamer's Hell 8.9 Jul 11 '02
Gamesfirst 5/5 Jul 03 '02
Gamespot 9.3/10 Jul 03 '02
Gamespot 9.3/10 Jul 03 '02
Gamespy 92% Jul 02 '02
Gaming Illustrated 96% Jul 11 '02
Gamitopia 92% Jul 08 '02
Guru3D  --- Jul 16 '02
IceGameWare 85% Jul 11 '02
Icrontic 90% Jun 26 '02
IGN PC 9.3/10 Jul 02 '02
LoadedInc.com 8.7/10 Jul 08 '02
MonkeyReview 4.5/5 Jul 14 '02
netjak 95% Jun 24 '02
netjak 79% Jul 27 '02
OC Prices  --- Sep 11 '02
OCAddiction 93% Sep 01 '02
PC Gameworld  --- Jul 02 '02
PC Gameworld 91% Jul 08 '02
Reviewmakers.com  --- Jul 02 '02
Shooting Stuff 9/10 Jul 07 '02
UGO.com A Jul 11 '02
X-Sages  --- Jul 24 '02
Submit a review link

Warcraft III: Reign of Chaos Previews

website publish date
Neoseeker Jun 16 '00
Neoseeker Jun 01 '01
EuroGamer Mar 21 '01
IGN PC Apr 26 '01
» Submit a preview link

(0.0788/d/web6)