Sonic Riders Completed

Username Completion Date Achievements
Mew King Feb 22, 2006 iyjyuiyuyuiyhhfdjhhfjkfdjhgdshfgkjhkjhgjgkjhjgfjgjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjgggggggggggggggggggggggggiyjyuiyuyuiyhhfdjhhfjkfdjhgdshfgkjhkjhgjgkjhjgfjgjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjgggggggggggggggggggggggggiyjyuiyuyuiyhhfdjhhfjkfdjhgdshfgkjhkjhgjgkjhjgfjgjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjgggggggggggggggggggggggggtiyjyuiyuyuiyhhfdjhhfjkfdjhgdshfgkjhkjhgjgkjhjgfjgjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjgggggggggggggggggggggggggiyjyuiyuyuiyhhfdjhhfjkfdjhgdshfgkjhkjhgjgkjhjgfjgjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjgggggggggggggggggggggggggiyjyuiyuyuiyhhfdjhhfjkfdjhgdshfgkjhkjhgjgkjhjgfjgjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjggggggggggggggggggggggggggiyjyuiyuyuiyhhfdjhhfjkfdjhgdshfgkjhkjhgjgkjhjgfjgjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjggggggggggggggggggggggg
Mastakirby Feb 1, 2006 None
Zebra Cakes No completion date Really fast racing game. For a Sonic game, this is good.
BlasterMage No completion date None
Maxwell Atoms No completion date None
Mr Cheater No completion date None
ViperSean No completion date None
SADES001 No completion date None
Jay923 No completion date None
SonicDrawer No completion date None
superpikmin101 No completion date None
Spaf289 No completion date None
waterlemons46 No completion date None
sonicshadowboy No completion date None
Blue_Kitty92 No completion date None
drwhatshisface No completion date None
zacky8978 No completion date None
Dday999 No completion date None
Darkhyperchaos No completion date None
darthdan57 No completion date None
thecrush19 No completion date None
arman50 No completion date None
PaperGyrate1231 No completion date None
Mariomatty No completion date None
Panzer_Tail No completion date None
ProtossZealot No completion date None
Zelos4Ever No completion date None
Waldronnic No completion date None
Azizidark No completion date None
Austin810 No completion date None
Empoleon1996 No completion date None
Kamehameha1 No completion date None
runeoh No completion date None
Dragon Arbock No completion date None
Swampasaur No completion date None
twinArmageddons No completion date None
epm425 No completion date None
Angelrain No completion date None
(0.1047/d/web2)