Final Fantasy I & II: Dawn of Souls GameShark Codes

Also see Cheats for more help on Final Fantasy I & II: Dawn of Souls.

Character item codes FF1 (GBA) North America

Master Code:

90018276FA33


FDA8CD98CAA3


672B71DF2F33


Position #1:

Maximum HP


EA6331771D87


6A62B3571D87

Maximum MP

EA7731671586


6A76B3471586

Magic Lv8


1CDC8E678028

Maximum STR


C24374583D57

Maximum AGL


6262F7787DD7

Maximum INT


4242F6783D57

Maximum STA


E277754875D6

Maximum LCK


DB8B089FBF17

Maximum ACC


6276F76875D6

Maximum DEF


4ACAE27EBD17

Maximum EVA


F3231D997FD7

Position #2:

Maximum HP


E1A121B15B0D


61A0A3915B0D

Maximum MP


E1B521A1530C


61B4A381530C

Magic Lv8


071EF6A0C6A2

Maximum STR


D9810C9F7BDD

Maximum AGL


79A08FBF3B5D

Maximum INT

59808EBF7BDD

Maximum STA


F9B50D8F335C

Maximum LCK


C0497058F99D

Maximum ACC


79B48FAF335C

Maximum DEF


4108F2B8FB9D

Maximum EVA


F8E10D5F395D

Position #3:

Maximum HP


F2E349705D07


72E2CB505D07

Maximum MP


F2F749605506


72F6CB405506

Maximum STR


DAC30C5F7DD7

Maximum AGL


7AE28F7F3D57

Maximum INT


5AC28E7F7DD7

Maximum STA


FAF70D4F3556

Maximum LCK


C30B7098FF97

Maximum ACC

7AF68F6F3556

Maximum DEF


5CC88A77D989

Maximum EVA


E52175901B49

Position #4:

Maximum HP


F92159B65B0D


7920DB965B0D

Maximum MP


F93559A6530C


7934DB86530C

Magic Lv8


045CF660C0A8

Maximum STR


C70374905FC3

Maximum AGL


6722F7B01F43

Maximum INT


4702F6B05FC3

Maximum STA


E73775801742

Maximum LCK


DECB0857DD83

Maximum ACC


6736F7A01742

Maximum DEF


5F8A8AB7DF83

Maximum EVA


E66375501D43

50,000 exp per battle (overworld) (GBA) North America

251EFB8422A0
AB1F31A3A6D4

Earn 50,000 exp per battle in the overworld map

50,000 Gil per battle (overworld) (GBA) North America

251EFB8422A0
2B0AB393AED5

Earn 50,000 gil per battle in the overworld map
(0.0744/d/www1)